[1]
F. Romo Feito, «quot»;, An. cervant., vol. 32, pp. 243–258, dic. 1994.