[1]
J. Joset, «quot»;, An. cervant., vol. 34, pp. 51–59, dic. 1998.